گسترش سیاست سرمربی امارات تایلند فوتبال

گسترش: سیاست سرمربی امارات تایلند فوتبال خبرنگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دوگانه نفرت و جنگ با حکمت و صلح در مجمع عمومی شرکت ملل

رئیس دفتر مدیر جمهورمطلبی با عنوان دوگانه نفرت و جنگ با حکمت و صلح در هفتاد و دومین مجمع عمومی منتشر کرد. 

دوگانه نفرت و جنگ با حکمت و صلح در مجمع عمومی شرکت ملل

دوگانه نفرت و جنگ با حکمت و صلح در مجمع عمومی شرکت ملل

عبارات مهم : آمریکا

رئیس دفتر مدیر جمهورمطلبی با عنوان دوگانه نفرت و جنگ با حکمت و صلح در هفتاد و دومین مجمع عمومی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، در متن انتشار یافته از سوی محمود واعظی آمده است:

دوگانه نفرت و جنگ با حکمت و صلح در مجمع عمومی شرکت ملل

رسانه های محتلف دنیا هنوز تحت تاثیر دو سخنرانی، از مجموعه صحبت روسای کشورها در هفتاد و دومین مجمع عمومی شرکت ملل هستند. دوگانه ی نفرت، تهدید، جهل و سبک مغزی مدیر جمهور تازه آمریکا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یادآور ادبیات گانگستری و بازگشت به قبل از قرن بیستم هست؛ با مهر، صلح، حکمت و اعتدال ایرانی که دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری به نمایش گذاشت.

ترامپ گفت اگر مورد نیاز باشد کره شمالی را با خاک یکسان می کند؛ دکتر روحانی نیز منادی صلح در منطقه و دنیا شد و البته گفت “نه ترساندن می کنیم و نه ترساندن می پذیریم”. ترامپ گفت آمریکا در اولویت اول هست؛ مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران گفت “امروز صلح و امنیت و توسعه جهانی در هم تنیده است”. ترامپ از 700 میلیارد دلار زیاد کردن هزینه نظامی گفت و دکتر روحانی گفت “صلح زیباست و سلاح های فوت آفرین قشنگ نیست”.

رئیس دفتر مدیر جمهورمطلبی با عنوان دوگانه نفرت و جنگ با حکمت و صلح در هفتاد و دومین مجمع عمومی منتشر کرد. 

ترامپ فقط ترساندن نکرد، به ملتهای عضو شرکت ملل و حتی شعور و ارزش ملت خود اهانت کرد. او به اذعان خود آمریکایی ها، اصول قانون اساسی و ارزشهای ادعایی این کشور را زیر پا گذاشت و بخوبی به دنیا نشان داد که مدیر جمهور کدام کشور دنیا امروز و معنای دمکراسی را بهتر می فهمد.

واژه های کلیدی: آمریکا | آمریکایی | حسن روحانی | دکتر روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs