گسترش سیاست سرمربی امارات تایلند فوتبال

گسترش: سیاست سرمربی امارات تایلند فوتبال خبرنگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث ۲ ریشتری حوالی گوریه استان خوزستان را لرزاند ، زمین لرزه ۴

بناب بر اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زمین لرزه ۴/۲ ریشتری حوالی گوریه استان خوزستان را لرزاند. 

زمین لرزه ۴/۲ ریشتری حوالی گوریه استان خوزستان را لرزاند

عبارات مهم : خوزستان

بناب بر اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زمین لرزه ۴/۲ ریشتری حوالی گوریه استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش ایسنا، این زمین لرزه در ساعت ۴:۲۵:۱۰ هشتم فروردین در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد.

واژه های کلیدی: خوزستان | فروردین | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs