گسترش سیاست سرمربی امارات تایلند فوتبال

گسترش: سیاست سرمربی امارات تایلند فوتبال خبرنگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی اقتصاد دیگر عامل نخست «طلاق» نیست/ یارانه به کم کردن «فقر» کمکی نکرد ، ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هر سال بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می‌شود، گفت: به علت فقدان سیاستگذاری‌های اجتماعی درست پرداخت ای

اقتصاد دیگر عامل نخست «طلاق» نیست/ یارانه به کم کردن «فقر» کمکی نکرد ، ربیعی

ربیعی: اقتصاد دیگر عامل نخست «طلاق» نیست/ یارانه به کم کردن «فقر» کمکی نکرد

عبارات مهم : سیاست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هر سال بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می شود، گفت: به علت فقدان سیاستگذاری های اجتماعی درست پرداخت این میزان یارانه نه به کم کردن فقر، نه به زیاد کردن اشتغال و به اصلاح عدالت کمک کرده هست.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در همایش سیاستگذاری در دنیا اسلام با اشاره به سیاستگذاری های انجام شده است جهت مبارزه با فقر افزود: دولت محدود کردن فقر مطلق را در برنامه های خود قرار داده است و به همین جهت در سال ۹۶ و ۹۷ به دنبال این است تا ۱۱ میلیون از فقرا در کشور ۸۰ درصد از حداقل دستمزد را دریافت کند.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال پیاده کردن نظریه توانمندسازی و اشتغال خرد در کشور هستیم اظهار کرد: سه میلیارد دلار بودجه جهت ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای کوچک جهت مبارزه با فقر تخصیص داده شده است یافته است.

اقتصاد دیگر عامل نخست «طلاق» نیست/ یارانه به کم کردن «فقر» کمکی نکرد ، ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حمایت اجتماعی به معنای آن است که باید افرادی که وقت برابر در اختیار ندارند را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: ما نمی توانیم این افراد را رها کنیم. بنابراین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه کمک اجتماعی و کم کردن ریسک زندگی مردم را برنامه ریزی کرده و طی پنج سال بخشی از آن را اجرایی کردیم.

ربیعی با بیان اینکه بحث درمان یکی از مواردی است که تحت عنوان «تله فقر» از آن یاد می شود و می تواند دهک های اقتصادی افراد را جابجا کند افزود: به همین جهت جهت برخورداری تمامی ایرانیان از دفترچه بیمه درمانی برنامه ریزی کردیم و در نهایت ۲۲ میلیون نفر از روستاییان و ۱۰ میلیون نفر از حاشیه نشینان شهری به شکل مجانی تحت بیمه درمان حمایتی قرار گرفتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هر سال بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می‌شود، گفت: به علت فقدان سیاستگذاری‌های اجتماعی درست پرداخت ای

اجرای سیاست برطرف فقر غذایی جهت 11 میلیون ایرانی

شناسایی کودکان خارج از تناوب تحصیل

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث سیاستگذاری اجتماعی در وزارت رفاه مربوط به فقر غذایی و توزیع سبدهای حمایتی تغذیه ای بوده هست، ادامه داد: این سیاست امروزه در مورد ۱۱ میلیون ایرانی مشمول بر زنان دارای سوء تغذیه و کودکان در ۱۰۰۰ روز نخست زندگی ارزش دنبال می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت آموزش رایگان در سیاستگذاری های اجتماعی گفت: نشانه ما این است که هیچ کودکی از تحصیل باز نماند و در حال حاضر تا جایی پیشرفته ایم که اگر کودک در هر استانی به مدرسه نمی رود حتی او را به اسم می شناسیم.

اقتصاد دیگر عامل نخست «طلاق» نیست/ یارانه به کم کردن «فقر» کمکی نکرد ، ربیعی

طلاق در مناطق شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از مناطق فقیرتر آن است

بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده و فقدان آموزش های زناشویی عامل نخست طلاق ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هر سال بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می‌شود، گفت: به علت فقدان سیاستگذاری‌های اجتماعی درست پرداخت ای

ربیعی با بیان اینکه مهمترین بخش کار ما در حوزه پرسشها اجتماعی نوین در مورد بنیان خانواده هست، افزود: مطالعات نشان می دهد اگر در گذشته اعتیاد رابطه پرمعنایی با بیکاری و فقر داشت امروزه گرایش به اعتیاد ناشی از فقر نیست. همچنین اگر در گذشته این تصور وجود داشت که طلاق ناشی از فقر اقتصادی است امروزه شاهد هستیم که وقوع طلاق در مناطق شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از مناطق فقیرتر آن هست. در حال حاضر فقر به عامل سوم تبدیل شده است است و بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده در کنار فقدان آموزش زناشویی و ارزش های یکسان عوامل نخست وقوع طلاق شده است اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی شروع ماه مبارک رمضان این ماه را فرصتی جهت زندگی پرهیزکارانه و مبارزه با فقر دانست و تاکید کرد: ما نیازمند هم افزایی دانش در کشورهای اسلامی و همه دنیا جهت دستیابی به سیاستگذاری های اجتماعی مناسب در حکمرانی خود هستیم. اعتقاد هستم که سیاستگذاری اجتماعی در کشور عزیزمان ایران و کشورهای مشابه ما آثار کوتاه مدت و درازمدت مختلفی خواهد داشت.

اقتصاد دیگر عامل نخست «طلاق» نیست/ یارانه به کم کردن «فقر» کمکی نکرد ، ربیعی

سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در حوزه اجتماعی هزینه می کنیم ولی آثار زیادی از این سرمایه گذاری نمی بینیم

ربیعی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تجربه می توانم بگویم فقدان سیاستگذاری مشخص باعث از بین رفتن منابع کشورهای در حال توسعه شده است هست. جهت مثال به عنوان وزیر رفاه اعلام می کنم هر سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در حوزه اجتماعی هزینه می کنیم ولی آثار زیادی از این سرمایه گذاری نمی بینیم. این توصیه نشان می دهد که باید در سیاستگذاری هایمان تجدید نظر کنیم و با برنامه های مشخص تری متناسب با کشورهای مشابه خودمان عمل کنیم. منابع در کشورهای در حال توسعه به زحمت ایجاد می شوند ولی به اندازه کافی اثربخش نیستند.

وی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اجتماعی و ثبات اجتماعی هر دو روی یک سکه به خاص در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند، گفت: امنیت فردی، اجتماعی، داخلی، ملی، منطقه ای و بین المللی حلقه های به هم پیوسته ای هستند که فقدان سیاستگذاری اجتماعی آنها را از بین می برد. سیاست اجتماعی همچنین در مباحث جمعیتی، نوع رابطه مردم با دولت و اعتماد مردم به ساخت سیاسی نیز متبلور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نهادهای مدنی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی باید پرانرژی و نیرومند ظاهر شوند تصریح کرد: تشکل ها، سندیکاها و انجمن ها می توانند در سیاستگذاری اجتماعی تاثیرگذار باشند و موجب ایجاد ثبات اجتماعی شوند.

رضایتمندی اجتماعی زنان و اقلیت های قومی از ضرورت های اساسی سیاستگذاری های اجتماعی

ربیعی با اشاره به خصوصیات یکسان کشورهای حاضر در این همایش نیز توضیح داد: در اغلب این کشورها شاهد دنبال شدن برنامه های توسعه ای هستیم ولی باید در نظر داشته باشیم که دنبال کردن سیاست های توسعه ای بدون سیاست های رسانه ای محکوم به شکست هستند بعد سیاست توسعه ای که وجه اجتماعی در آن دیده نشود شکست خواهد خورد. بعضی فقدان سیاست اجتماعی را به شکل نادرستی در سیاستگذاری اقتصادی دنبال می کنند ولی منظور ما پول پاشی در جامعه نیست، بلکه سیاستی است که در آن همه احساس می کنند که در جامعه حرکت روان توام با امید و اعتماد دارند و در عین حال با نابرابری کمتری روبرو هستند. همچنین رضایتمندی اجتماعی در مورد زنان و اقلیت های قومی نیز از ضرورت های اساسی سیاستگذاری های اجتماعی است.

وی در ادامه اظهار کرد: اغلب کشورهای حاضر در این همایش متکی بر منابع زیرزمینی هستند. آنها درآمدهای سرانه متفاوتی با شاخص های فرهنگی و دینی مشخصی دارند. با این وجود آنها دولت های فربهی نیز دارند که سیاستگذاری اجتماعی آنها را دچار مسئله کرده هست. همچنین جمعیت غالب این کشورها جوان و اوج است و آنها قیمت رشد بالاتر از دو درصد را تجربه کردند. این در حالیست که قیمت رشد جمعیت در سایر کشورها منفی و یا حداکثر نزدیک به یک درصد است.

ربیعی همچنین توضیح داد: در کشور ما نیز پنجره جمعیتی در بعضی از دوره های زمانی مسائلی را مانند فقدان فضای آموزشی کافی و همچنین فقدان عرضه به اندازه کار جهت جوانان در دهه ۹۰ به وجود آورده است.

ربیعی با بیان اینکه این پرسشها با پدیده گذار از مراحل توسعه در این کشورها همراه شده است هست، گفت: این کشورها در حال حرکت در عصر صنعتی شدن هستند ولی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها متوازن با هم حرکت نکرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از پرسشها کشورهای در حال توسعه این است که هنوز در حال تجربه بحران های جهانی شدن هستند ولی با پرسشها پساصنعتی روبرو شدند، بنابراین پرسشها اجتماعی آنها به طور عمودی رشد نکرده هست. همچنین ما با مسائلی مثل تغییرات ارزشی و شکل گیری هویت های تازه روبرو شدیم و جهت حل این پرسشها نیازمند سیاستگذاری های اجتماعی تازه هستیم. در غیر اینصورت باید تعارض های اجتماعی را تجربه کنیم.

واژه های کلیدی: سیاست | علی ربیعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs